UITGELICHT

ANDRE NAVEZ

Quote Odo Vanmeenen

Harmonie, sereniteit en gevoeligheid zijn sleutelwoorden in het werk van André Navez. De minimalistische soberheid in de opbouw van zijn doeken getuigt van zijn uitzonderlijke beheersing van de compositie. Vlak en lijn, licht en schaduw, glad en ruw, alles is complementair in de harmonie van dit plastisch spel. In zijn speurtocht naar de essentie trekt hij door de geoxideerde landschappen van de materie op zoek naar sereniteit en innerlijke stilte.

Het subtiele kleurgebruik, de delicate rijkdom aan nuances in tint en materie versterken de drang tot contemplatie. Uit de abstractie distilleert André Navez een weldadige rust, een universum van stilte.

 André Navez leeft op het ritme van zijn doeken. In zijn atelier, zijn labo is hij de alchemist die kleurvelden bezaait met minuscule stofdeeltjes en zachte dégradés langs de breuklijnen van zijn doek creëert. In de diepe snijdingen laat hij kolkende stromen ontstaan door het water dat als een wonderbaarlijke ontwikkelaar inwerkt op de materie. Hij vangt het licht in de fluwelige materie van zijn doeken zoals hij de blik vangt van de kijker, hem vasthoudt en dwingt het schilderij af te tasten met het oog, als een zachte streling van het bindweefsel in de oneindige vibratie van de materie.

Uitgelicht

Luc De Man
Cubes #29 


Quote Walter Ertvelt 
Het streven naar perfectie in de sculpturen van Luc De Man ontroert. Je ervaart zo’n wonderlijke exactitude in zijn beeldencreaties. Het zijn unieke vormen die hij toevoegt aan de oerwereld. Want in de natuur bestaat er geen perfecte kubus, vierkant, bol, piloon, balk, een kooi of een lege ruimte, gevat in een ‘frame’. En de valse volmaaktheid van die beelden/vormen/sculpturen wringt (soms) op een bevreemdende manier met de ‘schoonheid van de natuur’, van de context waarin ze vertoeven.

Cubed incumb 1Quote Freddy Huylenbroeck
De kern van alle dingen is stil en eindeloos. Alleen de dingen zingen, schrijft Felix Timmermans in de beginregels van zijn gelijknamig gedicht dat opgenomen werd in zijn bundel Adagio uit 1947. De titel zou net zozeer het plastisch credo van beeldhouwer Luc De Man kunnen zijn. In zijn werk, waar we aangewezen zijn op de ritmering van volumes, een mathematische ordening en een ingetogen verinnerlijking, vormt dit statement zijn getuigenis van een overredende verstandelijke tussenkomst, van een zoeken en tasten naar evenwicht, sereniteit en beheersing van spanningen en tegengestelden, naar een vergeestelijkte symbiose tussen mens en natuur. Het spel van de materie met ritme, licht en ruimte is zijn poëzie van de constructie, die hij feilloos herleidt tot de essentie en serieel in zijn Cubes intensiveert met een psychische energie. 

Uitgelicht

Geert Devos
Acryl op doek 50 x 50cm 


Quote Odo Vanmeenen – galerijhouder
“Het werk van Geert Devos heeft een enorme impact. Het confronteert, grijpt aan en brandt zich zeer snel op je netvlies. De sterke herkenbaarheid, de eenvoud van de lijnvoering, de schurende gelaagdheid van de verf en het transparant kleurgebruik typeren dit fascinerend oeuvre. Geert Devos heeft de “mens”, zijn picturale voedingsbodem, getransformeerd tot een autonoom plastisch gegeven.”

Acryl op doek 70 x 70cmQuote kunstcriticus Hugo Brutin
“Het menselijk wezen boeit hem en steeds opnieuw beeldt hij het uit, veelal als een ingekeerde gestalte, als een introvert of als een aangezicht vol raadsel. De personages overstijgen bewust het verhalende, het anekdotische van het individu. Zij worden opgenomen in een totaalbeeld dat op de eerste plaats plastisch en picturaal wil zijn. Het zijn uitgepuurde wezens die naast elkaar leven, niet met elkaar communiceren, vormelijk ontdaan zijn van alles wat ze individualiseert en die leven in tinten van kleur en grijs.”

Kijk je mee uit naar het werk van Geert Devos?
Welkom van 3 oktober tot en met 25 oktober 2020
zat & zon open 14 tot 18u 
& welkom op afspraak tot eind november!